АВРМ доделува грантови според возраста на корисниците…

АВРМ доделува грантови според возраста на корисниците:

Над 29 години – 92.000,00 денари

До 29 години – 153.750,00 денари