Едукативна работилница за запознавање со активните мерки и програми за вработување на граѓаните во Битола

МКЦ од Битола, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 05.09.2019 и на 18.09.2019 год., одржа едукативни работилници за запознавање со правата за користење на активните мерки и услуги за вработување. На работилниците присуствуваа по 11 учесници, невработени лица од Битола.

Овој настан е дел од активностите за мониторинг и оценување на ефикасноста, ефективноста, квалитетот и задоволството од спроведувањето на активните мерки и програми за вработување на АВРМ.