Средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта во Битола

МКЦ од Битола, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 05.09.2019 год., одржа средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта, на која присуствуваа 11 учесници, невработени лица од Битола.